You are currently viewing БЕСПЛАТНИ  УЏБЕНИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријаве  ученика који остварују право на Бесплатне уџбенике као  и  достављање  неопходне документације за пријаву најкасније
до 18.ФЕБРУАРА  2021.године

Право  остварују:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који образовање стичу по ИОП-у)
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно васпитни рад не стичу по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем- Брајево писмо, електронски формат, увећан фонт)
  • Ученици који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • За ученике , социјално/материјално угожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење ( копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
  • За ученике који су у породици треће дете  или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду  образовно–васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно- васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом посебна документација није потреба јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Овде можете узети архиву (zip) која садржи захтев за бесплатне уџбенике.