ШКОЛА УЧИТЕЉИ
Бања Љубинка Миливојевић
Јованка Марковић
Брезовац Жаклина Вукојичић
Оливера Ђорђевић
Мариновац мр Јелица Швабић
Снежана Радојевић
ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Српски језик Гордана Митровић
Енглески језик Светлана Симијоновић
Историја Ђорђе Дончић
Географија Зорица Голубовић
Марко Јаћимовић
Физика Влада Карадиновић
Математика Данијела Недељковић
Биологија Валентина Јакимова
Хемија Валентина Јакимова
Марија Митровић
Техника и технологија Влада Карадиновић
Александар Крстић
Информатика Александар Крстић
Шпански језик Маријана Драговић
Ликовна култура Александар Васиљевић
Музичка култура Слађана Јовичић
Физичко и здравствено васпитање Стефан Петровић
Изабрани спорт Стефан Петровић
Верска настава Момчило Јагодић
Ненад Беговић
Јован Митић
Грађанско васпитање Ђорђе Дончић
Директор Игор Хочевар
Психолог Андријана Јокић
Педагог Сања Боричић