Директорка школе – Оливера Ђорђевић

Секретар – Драгослав Петронијевић

Педагог – Сања Боричић

Психолог – Андријана Јокић

Шеф рачуноводства – Драгана Вујановић