Адреса:
ОШ “Душан Радоњић”

34304 Бања
Аранђеловац

Телефон/факс : 034 / 6777- 014