Онлајн настава – Обавештење за родитеље и ученике

Поштовани родитељи / ученици

Време одржавања онлајн часова за ученике 

5 – 8. разред у периоду од 15.03. до 19.03.2021. год.

У складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама Кризног штаба од 12.03.2021.године  од понедељка 15.03.2021. до 19.03.2021.године образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе ОШ ” Душан Радонјић ” остварује се путем наставе на даљину уз коришћење платформе Google G Suite for Education и путем Јавног медијског сервиса Србије.

У оквиру наставе на даљину ученици су у обавези да прате наставу коришћењемГугл учионице (свакодневно пратити часове према већ утврђеном распореду часова ).

Часови на даљину преко Гугл учионице се реализују према следећој сатници:

1.час  8.00 – 8.30

2.час  8.35 – 09.05

3.час  09.30 – 10.00

4.час  10.05 – 10.35

5.час  10.40 – 11.10

6. час  11.15 – 11.45

 Као додатну подршку препоручујемо праћење ТВ часова на Медијском сервису РТС 2, РТС 3 и РТС Планета.Термини реализације ТВ часова су:

-ученици 5.разреда прате наставу на РТС2 од 8-9.40

– ученици 6. разреда прате наставу на РТС3 од 8-9.40

– ученици 7. разреда прате наставу на РТС3 од 9.45-11.25

– ученици 8. разреда прате наставу на РТС3 од 11.30-13.45

Наставници ће подршку ученицима пружати тако што ће се према постојећем распореду и наведеној сатници   укључивати  у Гугл учионице и постављати материјал. По потреби, наставници у договору са ученицима могу заказати видео састанак на даљину, размену порука и форумске дискусије у оквиру свог термина за час. Такви часови имају за сврху додатно појашњење садржаја и простор су за решавање недоумица. Ученик има обавезу да буде у Гугл учионици у терминима часа.

            За све ученике који нису у могућности да прате електронски вид комуникације, наставници ће остваривати редовну комуникацију путем позива самих ученика  преко  VIBER-a.

У Бањи, 12.03.2021.г                      Директорка и чланови тима за сарадњу са породицом