Припремна настава

за ученике 8. разреда у школској 2020/2021. години

(ПРЕМА ЗАКОНУ О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ЧЛ. 32 СТАВУ 10.)

Школа је дужна да организује ПРИПРЕМУ ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда,а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.

У току  II полугодишта                        

(од 18.01.2021. до 08.06.2021. )(од 09.06.2021. до 22.06.2021.)
1. Српски језик по 13 часова+8 часова
2. Математика 13 часова+8 часова
3. Биологија 7 часова+4 часа
4. Историја  6 часова+4 часа
5. Географија 6 часова+4 часа
6. Физика  5 часова+4 часа
7. Хемија 4 часа+4 часа
Укупно 54 часа+36 часова =  90 укупно

Часове уписивати у ес-дневник 8.разреда  

Распоред реализације припремне наставе:

  1. Понедељак: Српски језик – Гордана Митровић
  2. Уторак: Физика /Историја наизменично – Ђорђе Дончић- Влада Карадиновић
  3. Среда: биологија и хемија – Валентина Јакимова
  4. Четвртак: Математика-Данијела Недељковић
  5. Петак: Географија – Милица Грујић

* Припремна настава ће се реализовази 7. и 8. час **(од 12:50 – 14:20.)

**Сатница/време  одржавања часова припремне наставе ће се ускладити у зависности од начина реализације наставе-непосредно или онлајн                                                                          

*Овај распоред  одржавања припремне наставе важи за период 18.01.2021. до 08.06.2021. године – 54 часа

*Припремна настава од 08.06.2021. до 22.06.2021. за ово време када је то предвиђено распоредом  редовних часова ових наставних предмета -36 часова

У БањиДиректор школе
18.01.2021.Oливера Ђорђевић