ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ОСМАКЕ, школска 2020/21.година – ОБАВЕШТЕЊЕ

                      ОБАВЕШТЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ  ОСМОГ РАЗРЕДА

По препоруци Владе Републике Србије  и  Кризног штаба, одлучено је да се пробни завршни испит за ученике осмог разреда одлаже за петак 9.04.2021. и суботу 10.04.2021. што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно- васпитног рада основне школе за шк.2020-21.год.

( „ Службени гласник РС – Просветни гласник“ , бр. 5/20 и 18/20).

Са свим даљим неопходним информацијама , обавестиће и упознаће Вас одељенски старешина.

У Бањи,22.03.2021.                                          Директорка и чланови Тима за породицу