РАСПОРЕД ЧАСОВА 2. и 3.разред, Бања

Распоред часова 2. и 3. разред Бања школска 2021./22.год.

час/данПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.српски   језик                       Верска наст.             Енглески  jезик                            српски  језик                            српски  језик  
2.математика       математика                 српски   језик                        математика      математика          
3.свет око нас                  Природа и друштво  српски   језик              математика  дигитални свет            пројектна            наст.свет око нас Природа и друштво
4.Музичка култ.                   Ликовна култ.      Физичко и здравствено васпитање               Физичко и здравствено васпитањеФизичко и здравствено васпитање                     
5.Допунска настава-српски језикЛиковна култ.  Слободна активност-Направи сам Енглески  jезикЧОС  
6.   Слободна активностДопунска настава-математика

                                                                                                                                                                                                     Љубинка Миливојевић