РАСПОРЕД ЧАСОВА 1. и 4. разред, Бања

 ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1.час    -СРПСКИ ЈЕЗИК -СРПСКИ ЈЕЗИК-МАТЕМАТИКА -МАТЕМАТИКА-СРПСКИ ЈЕЗИК -СРПСКИ ЈЕЗИК-МАТЕМАТИКА -МАТЕМАТИКА-СРПСКИ ЈЕЗИК -СРПСКИ ЈЕЗИК
2.час    -МАТЕМАТИКА -МАТЕМАТИКА-СРПСКИ ЈЕЗИК -СРПСКИ ЈЕЗИК-МАТЕМАТИКА -МАТЕМАТИКА-СРПСКИ ЈЕЗИК -СРПСКИ ЈЕЗИК-МАТЕМАТИКА -МАТЕМАТИКА
3.час    -СВЕТ ОКО НАС  -ПРИРОДА И ДРУШТВО-ВЕРСКА НАСТАВА/ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ -ВЕРСКА НАСТАВА-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-ДИГИТАЛНИ СВЕТ -ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  -СВЕТ ОКО НАС -ПРИРОДА И ДРУШТВО  
4.час    -МУЗИЧКА КУЛТУРА  -МУЗИЧКА КУЛТУРА-ЛИКОВНА КУЛТУРА -ЛИКОВНА КУЛТУРА  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-ЧОС -ЧОС
5. часСлободне активности Направи сам– Допунска настава српски језик -ЛИКОВНА КУЛТУРА  Слободне активности Игре некада и садФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ    ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  
6.час   Допунска настава математика Допунска настава српски језик/математикаДодатна настава

                                                                                                                                           Јованка Марковић