Школски одбор је институција која игра важну улогу у управљању и вођењу школе. Његова улога је да обезбеди адекватно управљање, доноси одлуке у вези с циљевима, политиком и плановима школе, као и да пружи подршку директору и особљу школе у остваривању тих циљева. Ево неких од главних улога и одговорности школског одбора:

Стратешко планирање: Школски одбор је одговоран за стратешко планирање и постављање циљева за школу. Одбор се ангажује у изради дугорочних планова и политика које ће водити школу у постизању високих стандарда образовања и постигнућа.

Финансијско управљање: Одбор је одговоран за финансијско управљање школом. То укључује надзор над буџетом школе, одобравање и праћење финансијских планова, као и пружање смерница за ефикасно коришћење ресурса.

Надзор рада директора: Школски одбор има улогу надзора рада директора школе. Одбор пружа подршку директору, али такође оцењује његов рад, даје повратне информације и може доносити одлуке о запошљавању или разрешавању директора.

Политика запошљавања: Одбор доноси политику запошљавања у складу са законским прописима и потребама школе. Одбор учествује у процесу запошљавања кључних чланова особља, као што су директор, наставници и административно особље.

Родитељско учешће: Школски одбор може пружити платформу за родитељско учешће и укључивање у процесе одлучивања. Одбор може организовати састанке са родитељима, прикупљати повратне информације и радити на унапређењу сарадње између школе и родитеља.

Важно је напоменути да улога школског одбора може варирати у зависности од законских прописа и специфичности сваке школе. Одбор се састоји од представника локалне самоуправе, родитеља и запослених, а чланови се обично бирају или именују на одређени период. Одбор ради у сарадњи са директором школе како би осигурао најбоље могуће функционисање школе и остварио најбоље исходе за ученике.

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

  • Немања Николић
  • Светлана Катанић
  • Зоран Савић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА

  • Јелена Ризнић
  • Јована Коларевић
  • Тања Крстић

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

  • Мр Јелица Швабић
  • Маријана Драговић
  • Светлана Симијоновић