АКТИВНОСТИНАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕНОСИОЦИВРЕМЕ
Учешће у трци за срећније детињство у организацији Црвеног крста

 • учешће у трци
 • продаја бројева у школи
 • сарадња са Црвеним крстом

 • чланови тима сарадње са Црвеним крстом и тимом за сарадњу са друштвеном околином
 • одељенске старешине
 • ученици од 1.до 8. разреда
октобар
Организовање школских такмичења из српског језика, математике, историје, биологије
 • усаглашавање са календаром Министарства
 • информисање и избор ученика
 • израда тестова
 • утврђивање критеријума
 • руководиоци и чланови стручних већа
 • руководиоци секције
 • ученици од 4. до 8. разреда
јануар - март
Општинска и Окружна такмичења из природних и друштвених наука
 • рад са ученицима изабраним на школском такмичењу
 • реализација додатне наставе
 • наставници
 • ученици од 4. до 8. разреда
према календару Министарства
Учешће на спортским такмичењима:стони тенис, кошарка, одбојка, фудбал рукомет
 • припрема за такмичења
 • појачан рад са ученицима
 • ученици од 5. до 8. разреда
 • наставници физичког, руководиоци спортских секција
према календару Министарства
Организовање такмичења у креативном стваралаштву поводом Дана школе
 • ликовно стваралаштво
 • лепо писање
 • изражајно рецитовање
 • изражајно читање
 • ученици од 5. до 8. разреда
 • ученици 1.разреда и учитељи
 • ученци 3.разреда и учитељи
 • ученици 2.разреда и учитељи
мај
Организовање Фер-плеј турнираСпортскa такмичења
 • ученици од 1. до 8. разреда
 • наставници физичког васпитања
мај