• Мр Јелица Швабић
  професор разредне наставе
  председник  тима
 • Стефан Петровић
  професор физичког и здравственог васпитања
 • Сања Боричић
  педагог школе
 • Јованка Марковић
  наставник разредне наставе
 • Љубинка Миливојевић
  наставник разредне наставе
 • Димитрије Благојевић
  члан Ученичког парламента
 • Драгана Катанић
  члан Савета родитеља
 • Немања Николић
  члан локалне самоуправе
 • Андријана Јокић
  психолог
  координатор тима
 • Светлана Симијоновић
  проф.енглеског језика
 • Сања Боричић
  педагог 
 • Данијела Недељковић
  проф.математике
 • Александар Крстић
  професор технике и технологије
 • Гордана Митровић
  професор српског језика
 • Маријана Драговић
  професор шпанског језика
 • Наташа Томковић
  представник родитеља
 • Игор Хочевар
  директор школе
 • Драгослав Петронијевић
  секретар
 • Сања Боричић
  педагог
 • Андријана Јокић
  психолог
 • Данијела Недељковић – професор математике
 • Маријана Драговић – наставник шпанског језика
 • Ђорђе Дончић
  наставник историје
  координатор  тима
 • Александар Крстић
  проф.технике и технологије
 • Светлана Симијоновић
  професор енглеског језика
 • Гордана Митровић
  професор српског језика и књижевности 
 • Ивана Дукић
  представник родитеља
 • Зоран Савић
  представник локалне самоуправе
 • Милица Малешић
  представник ученичког парламента и вршњачког тима
 • Данијела Недељковић
  координатор
 • Светлана Симијоновић
 • Андријана Јокић
 • Александар Крстић 
 • учитељи четвртог разреда
 • Љубинка Радисављевић
  родитељ
 • Сања Боричић – координатор
 • Андријана Јокић
 • Ђорђе Дончић
 • Гордана Митровић
 • Игор Хочевар
  директор школе
 • Сања Боричић
  педагог школе
 • Андријана Јокић
  психолог
 • Снежана Радојевић
  наставник разредне наставе
 • Светлана Симијоновић
  професор енглеског језика 
 • Жаклина Вукојичић
  наставник разредне наставе
  председник тима
 • Павле Дробњак 
  ученички парламент
 • Лепа Милић
  Родитељ
 • Сања Боричић
  педагог школе
  координатор 
 • Игор Хочевар
  директор школе
 • Андријана Јокић
  психолог
 • Данијела Недељковић
  наставник математике
 • Гордана Митровић
  наставник српског језика
 • Марко Јаћимовић
  наставник географије
 • Јованка Марковић
  координатор
 • Сања Боричић
  педагог
 • Андријана Јокић
  психолог
 • Марко Јаћимовић
  наставник географије
 • Маријана Драговић
  наставник шпанског језика 
 • Гордана Митровић
  координатор
 • Александар Васиљевић
 • Јелена Живковић
 • Стефан Петровић
 • Ђорђе Живановић – библиотекар
 • Јован Митић
 • Ненад Беговић
 • Момчило Јагодић
 • Влада Карадиновић
  професор физике  
  председник тима
 • Ђорђе Дончић
  професор историје 
 • Валентина Јакимова
  наставник хемије и биологије
 • Оливера Ђорђевић
  наставник разредне наставе
 • Александар Крстић
  професор технике и технологије
 • Маријана Драговић
  професор шпанског језика
 • Биљана Вилотијевић
  наставник разредне наставе
 • Стефан Петровић
  координатор
 • Ђорђе Дончић
 • мр Јелица Швабић
 • Жаклина Вукојичић