СРПСКИ ЈЕЗИК

Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа, школске управе и републике. Ученици наше школе су остварили постигнућа изнад просека на свим наведеним нивоима.

МАТЕМАТИКА

Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа, школске управе и републике. Ученици наше школе су остварили постигнућа изнад просека на свим наведеним нивоима.

ГЕОГРАФИЈА

Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа, школске управе и републике. Ученици наше школе су остварили постигнућа изнад просека на свим наведеним нивоима.

БИОЛОГИЈА

Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа и школске управе. Ученици наше школе су остварили постигнућа изнад просека на свим наведеним нивоима.

ИСТОРИЈА

Поређење постигнућа школе са просечним постигнућем општине, округа, школске управе и републике. Ученици наше школе су остварили постигнућа изнад просека на свим наведеним нивоима.