• Петар Станковић –  дипломирани правник
  • Сања Боричић – педагог
  • Андријана Јокић – психолог
  • Ђорђе Живановић – библиотекар
  • Катарина Маринковић – шеф рачуноводства