Слободне наставне активности (СНА)

Сврха слободних наставних активности је оснаживање ученика да препознају своја интересовања и способности које су важне за професионални развој и доношење одлука за наставак школовања. Ученици сваке године могу бирати различите слободне наставне активности. Настава је организована тако да ученици имају више могућности за активно учешће, интеракцију са другим ученицима, као и да користе различите изворе информација и савремене технологије.

Избор ученика за школску 2023./24. годину

СНА

Име и презиме наставника

Разред и одељење

Медијска писменост

Митровић Гордана

5/1

Цртање сликање вајање

Васиљевић Александар

6/1

Планинарство – боравак у природи

Дончић Ђорђе

7/1

Уметност 

Васиљевић Александар

8/1

Домаћинство

Митровић Марија

8/2

 

Ваннаставне активности (ВНА) у старијим разредима 

Назив 

Име и презиме наставника

Разред

Верска настава

Момчило Јагодић

5, 6, 7, 8

Грађанско васпитање

Ђорђе Дончић

5, 6, 7, 8

Млади  математичари

Данијела Недељковић

5, 6, 7, 8

Драмска, литерарна, рецитаторска 

Митровић Гордана

5, 6, 7, 8

Еколошка 

Валентина Јакимова 

5, 6, 7, 8

Саобраћајна 

Александар Крстић

5, 6, 7, 8

Информатичка 

Александар Крстић 

5, 6, 7, 8

Енглески  језик 

Светлана Петровић

5, 6, 7, 8

Географска 

Марко Јаћимовић, Зорица Голубовић

5, 6, 7, 8

Хор и оркестар 

Јелена Живковић

5, 6, 7, 8

Спортска  

Стефан Петровић

5, 6, 7, 8