Матична школа

РИТАМ РАДНОГ ДАНА

ПРВА СМЕНА

ОДМОРИ

  1. час

7:30 – 8:15

5 минута

  2. час

8:20 – 9:05

15 минута

  3. час

9:20 – 10:05

10 минута

  4. час

10:15 – 11:00

5 минута

  5. час

11:05 – 11:50

5 минута

  6. час

11:55 – 12:40

5 минута

  7. час

12:45 – 13:30

5 минута

Остали облици образовно-васпитног рада се остварују пре и после наставе

 

Издвојена одељења Брезовац и Мариновац

РИТАМ РАДНОГ ДАНА

ПРВА СМЕНА

ОДМОРИ

  1. час

8:00 – 8:45

5 минута

  2. час

8:50 – 9:35

15 минута

  3. час

9:50 – 10:35

10 минута

  4. час

10:45 – 11:30

5 минута

  5. час

11:35 – 12:20

5 минута

  6. час

12:25 – 13:10