АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Актив за развојно планирање се бави планирањем и имплементацијом програма и активности усмерених ка унапређењу школског развоја и постизању циљева. Њихова улога је да идентификују приоритете, развију стратегије и спроведу акционе планове који ће допринети напретку школе.  Актив за развојно планирање редовно комуницира са целокупним школским особљем, управом, ученицима и родитељима како би се осигурала широка подршка и ангажованост у постизању циљева. Њихов рад има за циљ континуирани развој школе и унапређење квалитета образовања које се пружа у заједници.

Чланови:
 • Снежана Радојевић,
  наставник разредне наставе
  председник актива
 • Андријана Јокић,
  психолог
 • Марко Јаћимовић
  професор географије
 • Светлана Симијоновић,
  професор енглеског језика
 • Жаклина Вукојичић
  наставник разредне наставе
 • Слађана Мирић,
  члан Савета родитеља
 • Зоран Савић,
  Представник локалне самоуправе
 • Павле Дробњак,
  ученички парламент
АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука. Такође, припрема нацрт Школског програма на основу наставног плана и програма, процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања. Осим наведеног, учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе. Утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе.

Чланови:
 • Светлана Симијоновић
  проф. Енглеског језика
  председник актива
 • Сања Боричић
  педагог
 • Јелица Швабић
  Мр разредне наставе
 • Гордана Митровић
  професор српског језика
 • Влада Карадиновић
  професор физике
 • Оливера Ђорђевић
  наставник разредне наставе
 • Јована Дукић
  родитељ