You are currently viewing Пробни завршни

Пробни завршни

ОВАВЕШТЕЊЕ

За родитеље осмог разреда

Поштовани родитељи,

У складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. годину („Службени гласник – Просветни гласник“, број 5/2022) Министарство просвете, у циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит и ове године организује пробни

Циљ организовања пробног завршног испита је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељенског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго).

У свим основним школама на територији Републике Србије, на основу Календара активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину, ученици осмог разреда ће 24.03.2023. године, у 12 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће 25.03.2023. године, у 9 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова изабрани предмет — тест из једног од обавезних предмета из природних и друштвених наука, а по опредељењу ученика.

Пробни завршни испит организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору

.

Школа, у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користи резултате ученика са пробног завршног испита у планираіьу рада у наредном периоду.

Наставници ће након анализе пробног завршног испита дати повратну информацију о постигнућима и смернице за даље учење како би постигли боље резултате на завршном испиту.

У Бањи, 9.3.2023