НАСТАВА

О школи

Основна школа у селу Бањи има дугу традицију и све време представља расадник знања, напредних идеја и носилац је развоја писмености и културе у селу. Налази се у центру села. У близини школе је Месна заједница, вртић, црква, пошта, индустријска постројења “Бекамент”, нешто даље фабрика ”Књаз Милош”. Прочитај више

Новости

Тестирање ученика четвртог и седмог разреда

Тестирање ученика четвртог и седмог разреда

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у складу са својим надлежностима које се односе на пружање стручне подршке школама, у оквиру пројекта Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу, реализује активности предвиђене Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030.године, које су усмерене на унапређивање система самовредновања и спољашњег вредновања рада установа, […]

Обавештење за родитеље/ друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Обавештење за родитеље/ друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2022./2023. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа. На порталу Моја средња […]