ЗА ПЕРИОД ОД   2019. – 2023. ГОД.

Лична карта школе

Основна школа “Душан Радњић” је школа кoјa има традицију дугу 151 годину и све време представља расадник знања, идеја, културних садржаја у овој сеоској средини.

У летопису школе значајне су 1835, 1865, а потом 1969. година. 1835. године подигнута је прва лучоноша светлости и културе овога краја- брезовачка школа. Од брезовачке школе 1865. године издвојила се школа у селу Бањи. Школа у Мариновцу подигнута је 1962. године. Садашња матична школа у центру села саграђена је и почела са радом 28. септембра 1969. године. са могућношћу доградње фискултурне сале која до данас није саграђена. Школа носи назив ученика Учитељске школе, учесника НОБ-а, Душана Радоњића из Бање.

ОШ “Душан Радоњић” налази се у центру села, у делу који припада индустријској зони града Аранђеловца. У близини школе су просторије Месне заједнице, пошта, црква…

            Село је асфалтним путевима и солидним аутобуским превозом повезано са Аранђеловцем  који је удаљен 8 km  и суседним селима.

            На обронцима Венчаца су налазишта мермера, изворишта минералне воде. У школу ђаци долазе аутобусом или пешака. Има ученика виших разреда који до најближег аутобуског стајалишта препешаче и три километра.

           Школа је поред васпитно-образовног рада истовремено и културно- образовни центар ове средине. Наставни садржаји, облици рада, ваннаставне активности су прилагођене условима које намеће средина. Ученици су укључени у разна спортска такмичења, културно- уметничко друштво села и приредбе у вези са делатностима села.Данас , после 151 годину,у скромном простору наше школе наставници улажу напоре за што квалитетнији рад.

Настава се одвија у матичној   школи ( I- VIII ) и у издвојеним одељењима која се налазе у Мариновцу и Брезовцу ( I – IV ).

Издвојено одељење у Мариновцу удаљено је од матичне школе 3 km.

Настава се у Мариновцу изводи у једној  учионици  са једним комбинованим одељењем (  други, трећи и четврти).

Издвојено одељење у Брезовцу удаљено је од матичне школе 5 km.

Настава се у њој одвија у две учионице  са два комбинована одељења ( први и трећи, други и четврти). 

Јануар 2019. год.

АдресаБања 34304
Телефон/факс034/ 6777-14
Година оснивањаРешење СО Бања о оснивању школе бр. од 25.07.1965.
e-mailosbanja@gmail.com
сајтhttp://www.dusanradonjic.edu.rs
ПИБ1765857
Матични број711304
Шифра делатности8520
Директор школеСветлана Ранковић
Председник Школског одбораЈованка Марковић

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Снежана Радојевић – наставник разредне наставе (председник актива)
 • Сања Боричић– педагог школе
 • Андријана Јокић-психолог
 • Јованка Марковић – наставник разредне наставе
 • Јелена Кричкић – професор географије
 • Ђорђе Дончић-професор историје
 • Светлана Симијоновић-професор енглеског језика
 • Жаклина Вукојичић-професор разредне наставе
 • Маријана Драговић-професор шпанског језика
 • Слађана Мирић– представник Савета родитеља
 • Драгомир Јовановић– представник локалне самоуправе

Детаљни развојни план је у датотеци: