ДАНИ ЗА ПОСЕТУ РОДИТЕЉА
образовно васпитном раду школе
НЕПОСРЕДНО ИЛИ ОНЛАЈН
од I до VIII РАЗРЕДА

МЕСЕЦДАНДАТУМ
СЕПТЕМБАРПонедeљак28
ОКТОБАРЧетвртак29
НОВЕМБАРПетак27
ДЕЦЕМБАРПетак27
ЈАНУАРЧетвртак28
ФЕБРУАРСреда24
МАРТУторак30
АПРИЛСреда28
МАЈЧетвртак27
ЈУН Петак4

УНАПРЕД  ХВАЛА ЗА ПОШТОВАЊЕ НАШЕГ  И ВАШЕГ ВРЕМЕНА!