Школа се труди да ученицима, сем обавезне наставе, пружи богате наставне и ван-наставне активности.

Само неке од њих:

  • Такмичења
  • Настава у природи
  • Пројекти
  • Екскурзије
  • Ученичке организације